PRODUCT CATEGORIEËN
LAMPEN ZOEKER
Kies met deze tool gemakkelijk de juiste lamp voor uw projector
Privacy Verklaring terug

Kiss bvba Privacyverklaring

Dit is het privacyreglement van de websites van Kiss bvba gevestigd in 8600 Diksmuide, Eierdreefje 11, België.

De volgende websites en applicaties behoren tot de Kiss bvba websites :

Ons privacyreglement van de websites genoemd hierboven geeft u als gebruiker van de Website(s) inzicht in de gegevens die Kiss bvba in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

 

Kiss bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Links naar website van derden :

Op de Website(s) zijn links naar websites van derden te vinden, zoals links naar de fabrikant van de aangeboden producten die wij verkopen op de website(s). Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde websites. Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. De gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Kiss bvba is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

 

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst Kiss bvba kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest Kiss bvba informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

 

Kiss bvba maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies":

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke producten er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

 

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan
Kiss bvba heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op onze websites aan te klikken.

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van Kiss.be, stempels.kiss.be, kisslabels.be te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie [hier opnemen welke bewaartermijn hiervoor wordt gehanteerd, bijvoorbeeld: “(…) voor een X-periode na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd.]  

 

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van [hier aangeven hoe de hoe gebruiker de mogelijkheid wordt geboden diens toestemming weer in te trekken, zoals het kunnen uitvinken van de toestemming]. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Google Analytics
Kiss bvba maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van Kiss.be & Kisslabels.be en diensten te kunnen analyseren. Kiss bvba heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc.] Google Analytics cookies geven Kiss bvba informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt Kiss bvba om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van Kiss.be & kisslabel.be en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.  

 

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens - waaronder uw IP-adres – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de WebsiteS en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.

Dergelijke cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie [opnemen welke bewaartermijn hiervoor wordt gehanteerd, bijvoorbeeld: (X-periode) na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd.]  

 

 

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar Kiss bvba verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

U kunt u hier aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.[3]

 

 

Delen met derden

Kiss bvba deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

 

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Kiss.be, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Kiss bvba treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij Kiss bvba een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. Kiss bvba beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Kiss bvba die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Kiss bvba verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

 

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiss bvba, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan ons, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@kiss.be
  • Via telefoon: 0032 51 50 28 11 (tijdens werkdagen/uren);
  • Post: Eierdreefje 11, 8600 Diksmuide Belgie.

 

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
Kiss bvba spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

 

Kiss bvba zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Kiss bvba weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Kiss bvba deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

 

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kiss bvba  voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Kiss bvba als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Kiss bvba gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

 

Bewaartermijn
Kiss bvba bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Kiss bvba.

Naam Soort Techniek Beschrijving doel Bewaartermijn
shoppingCart Functioneel Cookie Inhoud winkelwagen als de klant niet is ingelogd 14 dagen
lastProducts Functioneel Cookie Laats bekeken producten 1 jaar
ProductListType Functioneel Cookie Type weergave van producten, meerdere op een rij of 1 1 dag
cCode Functioneel Cookie De taalkeuze van de klant waarmee hij/zij de website bezoekt 1 dag
Credentials coockies Functioneel Cookie Dit is een cookie die automatisch word aangemaakt door .Net waarin de public key wordt opgeslagen om de klant ingelogd te houden. We bewaren geen gebruikersnamen of wachtwoorden of andere klantgegevens in dit cookie 7 dagen

 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.


 

Uw winkelwagen
 geen items
€ 0,00
Inloggen
Bestel hier uw stempel
Code Aantal
SNELINVOER
Betaal veilig online